Alkusammutuskoulutus

Alkusammutuskoulutus

Osaatko toimia tulipalon syttyessä?

Alkusammutustaidot kuuluvat kaikille. Onnettomuuden kohdatessa, jokaisella on velvollisuus ryhtyä tarvittaviin pelastustoimenpiteisiin. Alkusammutuksella voidaan pelastaa mittavat vahingot. Alkusammutuskoulutus on tehokas kahden tunnin turvallisuuskoulutus, missä keskitytään työpaikkanne turvallisuuskulttuuriin ja sen parantamiseen. Alkusammutuskoulutukseen panostaminen on kustannustehokas tapa panostaa työpaikan turvallisuuteen.

SafetyFirst alkusammutuskoulutuksen kouluttajina toimivat pelastusalalla työskentelevät ammattilaiset.

Alkusammutuskoulutuksen hinta muodostuu ryhmän koon mukaan.

PYYDÄ TARJOUSräätälöidään yritystänne parhaiten palveleva kokonaisuus yhdessä.

Koulutuksen tavoitteet:

Koulutettavat osaavat tunnistaa ympäristön riskejä ja ymmärtävät alkusammutuksen merkityksen tulipalotilanteessa. Käytännön alkusammutusharjoituksen jälkeen kaikki osallistujat osaavat käyttää käsisammutinta ja sammutuspeitettä turvallisesti onnettomuustilanteessa.

Koulutuksen kesto kaksi oppituntia (á 45min)

Koulutuksen sisältö:

Teoriaosuus sisätiloissa

  • tulipalon vaarat
  • alkusammutuksen merkitys
  • toiminta tulipalotilanteessa
  • hätäilmoituksen tekeminen
  • erilaiset alkusammutusvälineet.

Käytännön harjoitus ulkona toteutetaan siististi kaasualtaalla, vesisammuttimella sekä sammutuspeitteellä ja polttogeelillä.

Harjoittelu ulkona

  • Käsisammuttimen käyttö
  • Sammutuspeitteen käyttö

Koulutuksen kesto kaksi oppituntia (á 45min)